Raport o stanie
Gminy Miasto Pruszków
za 2022 rok

Drodzy Mieszkańcy Pruszkowa,

przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy Miasto Pruszków, podsumowujący działalność naszego samorządu w 2022 roku. Zawarte zostały w nim najistotniejsze informacje z punktu widzenia rozwoju Miasta, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, w szczególności w zakresie realizowanych w naszej Gminie programów, polityk, strategii, uchwał Rady Miasta Pruszkowa i budżetu obywatelskiego.

Miniony rok 2022 był kolejnym, trudnym czasem dla naszego samorządu. Konflikt zbrojny
w Ukrainie, kryzys uchodźczy, negatywne skutki pandemii koronawirusa, inflacja, kryzys energetyczny, dystrybucja węgla przez samorządy, to tylko niektóre
z wyzwań, przed którymi stanęło Miasto Pruszków.

Mimo zachwiania ogólnego poczucia bezpieczeństwa związanego z dramatycznymi wydarzeniami za naszą wschodnią granicą, po raz kolejny pokazaliśmy, że jesteśmy Wspólnotą i w sytuacji, gdy drugiemu człowiekowi dzieje się krzywda, potrafimy bezinteresownie nieść pomoc, za co serdecznie pragnę Państwu podziękować.

Rok 2022 to ogromne tempo zmian oraz nowe zadania wymagające natychmiastowego wdrożenia, a wszystko to w wymiarze nieporównywalnym do jakichkolwiek wydarzeń z poprzednich lat. Pomimo tego, konsekwentnie realizowaliśmy kolejne inwestycje oraz inicjatywy o charakterze społecznym służące poprawie życia naszych Mieszkańców.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu, wzajemnemu wsparciu, życzliwości i obywatelskiej postawie lokalnej społeczności, Nasze Miasto wciąż się zmienia, rozwija i staje się miejscem przyjaznym do życia dla każdego.

Zachęcam wszystkich Państwa do zapoznania się z treścią niniejszego opracowania.
Mam nadzieję, że dokument ten będzie okazją do poszerzenia wiedzy o Gminie,
jej Mieszkańcach, kierunkach rozwoju społeczno-gospodarczego, przestrzennego,
a także kulturalnego Naszego Miasta.